• Instagram

Müügitingimused Fruit Xpress e-poest ostmisel

1.      Üldsätted

1.1  FRUIT XPRESS OÜ on kaubandusega, sh e-kaubandusega tegelev ettevõte, kes müüb veebikeskkonnas aadressil www.fruitxpress.ee/ toidu- ja esmatarbekaupu (edaspidi Müüja).

1.2  Käesolevas veebipoe FRUIT XPRESS müügitingimustes (edaspidi tingimused) on ostjana käsitletud isikut, kes on end registreerinud www.fruitxpress.ee veebikeskkonnas püsikliendiks või nö külaliseks ning soovib osta FRUIT XPRESS OÜ tooteid (edaspidi Ostja).

1.3  Tingimustega kehtestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, toodete ostu-müügi, tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ja kord ning muud sätted.

1.4  Ostu sooritamisel nõustub Ostja tingimustes sätestatuga.

1.5  Müüjal on õigus tingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada.

1.6  Tingimused kehtivad kuni uute tingimuste vastuvõtmiseni, mille Müüja teeb teatavaks www.fruitxpress.ee lehel. Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Ostja poolt ostu sooritamise ajal kehtinud tingimused.

1.7  Tingimused on kättesaadavad Fruit Xpressi kodulehel.
1.8  Müüja klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post pood@fruitxpress.ee,
tel 655 2786.  Müüja klienditeenindus töötab E-R 7.00-17.00, L-P 7.00-14.00. (v.a 24. juuni, 25. detsember ja 1. jaanuar või kui ei ole toodud Müüja kodulehel teisiti).

2.        Toode ja hind

2.1  Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toote väljanägemine ei pruugi vastata 100% pildil olevale.

2.2  Toodete müügihinnad ja ühikuhinnad on Fruit Xpressi veebikeskkonnas ja tellimustes märgitud eurodes. Kõik müügihinnad sisaldavad käibemaksu.

2.3  Toodetele kehtivad müügihinnad, mis on avaldatud Fruit Xpressi veebikeskkonnas ostu sooritamise hetkel.

2.4  Müüjal on õigus määrata toote vähim ja suurim kogus, mida Ostjal on võimalik ühe tellimusega osta.

2.5  Kaalutoodete müümisel (näiteks kartulid, apelsinid, jmt) võib toodete lõplik hind tellimuse täitmisel muutuda. See tähendab, et juhul kui Müüjal kujuneb kaalutoote komplekteerimisel lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks, kui Ostja on tellinud ja tasunud, siis tagastab Müüja Ostja tasutud ja kaalutoote lõpliku hinna vahe Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates tellitud kaalutoote kättetoimetamisest Ostjale. Juhul, kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule suuremaks, kui Ostja poolt tasutud, ei ole Ostja kohustatud juurde maksma.

2.6  Kui Ostja tellitud toode on otsa lõppenud ja/või Müüjal ei ole tellitud kogusele vastavat tellimust kokku panna, on Müüjal õigus toode asendada samaväärse toote vastu (edaspidi: asendustoode).

2.7 Kui asendustoote müügihind on madalam võrreldes Ostja tellitud toote müügihinnaga, tagastab Müüja Ostjale toote ja asendustoote müügihinna vahe Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates asendustoote kättetoimetamisest Ostjale. Juhul, kui asendustoote müügihind on kõrgem võrreldes Ostja tellitud toote müügihinnaga, siis toote ja asendustoote müügihinna vahe Ostja poolt tasumisele ei kuulu.

2.8 Vastavalt Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 53 lg 4 punkti 4 kohaselt puudub 14-päevane taganemisõigus sellistel toodetel, mis riknevad või vananevad kiiresti.

3.    Ostu sooritamine

3.1  Ostu sooritamiseks tuleb Fruit Xpressi veebikeskkonnas esitada tellimus.

3.2  Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Vormista ost“.

3.3 Tellimust esitades tuleb arvestada, et alkoholitooteid müüakse ainult täisealistele Ostjatele. Kui ostukorvis on alkohoolseid jooke ja Ostja nõustub Müügitingimustega, siis ta ühtlasi kinnitab, et on alkoholi tellimiseks nõutud tingimused (vähemalt 18-aastane) täitnud.  Loe täpsemalt punktist 4.7, kuidas ostja vanust kontrollitakse.

3.4 Ostjal tuleb valida, kas registreerub püsikliendiks või esitab tellimuse kui külaline.

3.5 Seejärel tuleb Ostjal kinnitada tellimuse kättetoimetamise aeg.

3.6 Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada pangalingile, mille kaudu ta soovib valitud toodete eest maksta. Pangalinkide teenust osutab selleks volitatud teenusepakkuja Maksekeskus AS (maksekeskus.ee).

3.7 Seejärel suunatakse Ostja maksekeskkonda ülekannet teostama. 

3.8  Peale tellimuse eest tasumist saadetakse Ostja märgitud e-posti aadressile tellimuse kinnitus, mis sisaldab vähemalt tellimuse numbrit. Tellimuse kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile loetakse müügileping (edaspidi Leping) Ostja ja Müüja vahel sõlmituks ning tooted toimetatakse Ostjale tellimuses kinnitatud kohaletoimetamise aadressile valitud kuupäeval ja kellaaja vahemikul.

3.9  Püsikliendiks registreerunud Ostja koostatud tellimused ja teostatud ostud on leitavad fruitxpress.ee veebikeskkonnas „Ostude ajalugu“ alt. Ostjal on võimalik salvestada ja/või välja printida arveid ning ostu sooritamise hetkel kehtinud kasutajatingimusi.

4.   Toodete kättetoimetamine ja üleandmine

4.1  Müüja veab tooted laiali Tallinnas ja selle lähiümbruses, Tartus ja selle lähiümbruses.  Täpsemad kättetoimetamise piirkonnad on välja toodud fruitxpress.ee kodulehel. Tooted toimetatakse kätte iga päev: Tallinnas, lähiümbruses vahemikus 8.00 – 18:00, Tartus, lähiümbruses 8-13.00.

4.2  Tellimuse kättetoimetamise kuupäeva ja ajavahemiku valib Ostja fruitxpress.ee veebikeskkonnas enne ostu sooritamist.

4.3  Toodete kättetoimetamise ajavahemikud on:

4.3.1   8.00-12.00 Tallinnas

4.3.2   12.00-16.00 Tallinnas

4.3.3   16.00-18.00 Tallinnas

4.3.4     8.00-13.00 Tartus, lähiümbruses.

4.4   Müüja toimetab tooted Ostjale tellimuses märgitud aadressil ja ajavahemikul. Ostja kohustub tagama toodete vastuvõtmise tellimuses märgitud ajavahemikul.

4.5  Kuller helistab Ostjale, kui on kaubaga Ostja sihtkohta jõudnud.

4.6 Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub tellimuse väljastamine ajavahemikus 10.00-18.00 ja tellimus antakse üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument: ID-kaart, pass, juhiluba). Kui Ostja dokumenti ei esita või kui Ostja on alaealine, on müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata. Kui Ostja valib tarneajaks väljaspool seaduses ette nähtud alkoholi müügi aega, helistab klienditeenindaja Ostjale ja pakub võimalust alkoholitellimus lükata järgmisele tarneajale või alkohol korvist eemaldada. Alkoholi eest tasutud summa kantakse Ostjale tagasi tellimuses näidatud arveldusarvele.

4.7  Juhul, kui Ostja ei vasta telefonile ja/või ei taga toodete vastuvõtmist Müüja esmakordsel jõudmisel Ostja asukohta või Müüjal ei ole võimalik Ostjale muu Ostja poolse asjaolu tõttu tellituid tooteid kokkulepitud ajal üle anda, on Müüjal õigus jätta tooted Ostjale kätte toimetamata. Sellisel juhul on Ostjal kohustus tasuda Müüjale tellimuse transporditasu summas 4.90 (sisaldab käibemaksu) eurot, ka sellisel juhul, kui tellimuse hetkel kehtis tasuta transpordi pakkumine. Ostusumma, millest on maha arvestatud tellimuse transporditasu summas 4.90 eurot, tagastab Müüja Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates kokkulepitud kättetoimetamise kuupäevast.     

4.8 Juhul, kui Müüjal ei õnnestu tooteid kätte toimetada tellimuses esitatud ajavahemikul Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest viivitamatult Ostjat teavitama tellimuses esitatud kontaktandmetel. Müüja ja Ostja lepivad kokku uue kättetoimetamise ajavahemiku. Juhul, kui Müüjal ja Ostjal ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Ostja ja Müüja müügilepingu konkreetse tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma 7 päeva jooksul Ostja esitatud pangaarvele alates tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

4.9   Tellimuse üleandmisel soovitab Müüja Ostjal kontrollida kohale toimetatud toodete vastavust tellimusele esimesel võimalusel. Juhul, kui Ostja kontrollib Tellimuse täitmist koheselt, soovitab Müüja märkida mittevastavused saatelehele, mis jääb Müüja kätte. Hilisemate pretensioonide esitamisel palume arvestada, et värske toidukauba riknemise risk läheb Müüjalt üle Ostjale, mistõttu on tarvis kiirestiriknevad tooteid hoiustada vastavalt neile esitatud nõudmistele.

4.10 Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle Ostjale alates kättesaamisest.

5.    Tellimuse tühistamine ja Lepingust taganemine

5.1  Tulenevalt võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) VÕS § 53 lõike 4 punktidest 4, 41, 42, 5, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus:

5.1.1 sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti;

5.1.2 sellise suletud pakendis asja üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

6.   Pretensioonide esitamine

6.1 Müüja vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis olid olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. 

6.2 Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, saates e-kirja tellimuse numbri ja probleemi kirjeldusega aadressile pood@fruitxpress.ee või helistades telefonil: 655 2786

Kuna Müüja lepingu esemeks on kiiresti riknevad tooted, siis palume pretensioonide ilmnemisel siiski esimesel võimalusel ühendust võtta (hiljemalt 6 h jooksul)!

6.3 Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

6.4 Kui Müüjalt ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

6.5 Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

6.6 Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.ttja.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

7.    Vastutus

7.1  Müüja ja Ostja vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2  Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerimisvormis valeandmeid, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kahju hüvitamist.

7.3  Ostja vastutab fruitxpress.ee veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku kasutajatunnuse ja salasõna turvalise kasutamise eest ja hoidub selle levitamisest. Ostja kohustub tagama, et tema kasutajatunnus ja salasõna ei satu kolmandate isikute valdusesse. Juhul, kui Ostjal on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Ostja sellest teavitama Müüjat ja oma salasõna koheselt ära muutma. Juhul, kui Ostja ei teavita Müüjat andmete võimalikust kuritarvitamisest, ei vastuta Müüja kahju eest, mis võib tekkida Ostjale kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimisandmete kasutamisest.

8. Vääramatu jõud

8.1  Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Fruit Xpress ei saanud mõjutada või ette näha (force majeure).

9.  Kliendi isikuandmete töötlemine

9.1.  Müüja kasutab kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

-  esitatud tellimuse täitmine;

-  kliendiga suhtlemine;

-  kliendi päringutele vastamine;

-  õigustatud huvi;

-  tarbijaharjumuste uurimine;

-  müügistatistika koostamine;

-  veebipoe teenuste haldamine, arendamine, parendamine.

9.2. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehele e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

9.3. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid. 

9.4 Müüjal on õigus püsikliendiks registreerinud isiku andmete põhjal teostada analüüsi, et paremini mõista tarbijate ootusi, pakkuda kliendi soovidele vastavaid kaupu ja teenuseid ning sihtida täpsemini otseturundustegevusi. Analüüsi põhjal ei teostata Ostja  suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.  

9.5 Müüja isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Fruit Xpress OÜ. Müüjal on õigus edastada isikuandmeid koostööpartneritest volitatud töötlejatele (sh Maksekeskus AS, kes on maksete teostamiseks vajalike isikuandmete  volitatud töötleja). eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise lepingud.

9.6 Juhul, kui Ostja leiab, et Müüja teenuse osutamisel rikutakse isikuandmete töötlemisel Ostja õiguseid, on Ostjal õigus küsida täiendavat informatsiooni Müüjalt e-kirja teel pood@fruitxpress.ee.

Aitäh, et lugesid lõpuni! Meeldivaid oste Fruit Fxpressist!

Viimati muudetud 6.11.2023